ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
Επί αφομοιώσεως του μοσχεύματος......50-67% (1 έτος). Μετά, 10% αν δεν υπάρχουν επιπλοκές.

-ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
(Τύπου 1 ή 2) χωρίς επιπλοκές 5-10%
(Τύπου 1 ή 2) με ήπιες επιπλοκές 10-20%


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΞΕΩΝ
Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια 20-35%
Κλεπτομανία 20-35%
Πυρομανία 20-35%


ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ
Φετιχισμός 20-30%
Επιδειξιομανία 20-30%
Ηδονοβλεψία 20-30%
Παιδοφιλία 20-30%
 
 
Αναρωτιέμαι...
 
Μήπως τα συγκεκριμένα ποσοστά αναπηρίας για τις Σεξουαλικές Ανωμαλίες, που έχουν βγει γιατί πρέπει να καλυφθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι
Απλά ρωτάω. Ίσως κάποια στιγμή πάρουμε απάντηση...